BỘ GỐC TRẮC VIỆT NGUYÊN KHỐI KHÔNG CHẤP GHÉP

  150,000,000 VNĐ

  BỘ GỐC TRẮC VIỆT NGUYÊN KHỐI KHÔNG CHẤP GHÉP…

   – Mặt bàn 80 – 100 cm

   – Dưới 1,2 m.

   – Mặt đôn 50 cm.

   – Khối lượng: 250 kg.

  Language »